- TIÊU CHÍ THI ĐUA ỦY BAN HỘI NĂM 2018     - TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM 2018 KHỐI Xà    - HUYỆN ĐOÀN BÌNH TÂN TỔ CHỨC HỘI THI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH     - HUYỆN ĐOÀN BÌNH TÂN TỔ CHỨC LIÊN HOAN TUYÊN TRUYỀN CA KHÚC CÁCH MẠNG NĂM 2018     - HỘI TRẠI TÒNG QUÂN 2018 - BIỂN, ĐẢO QUÊ HƯƠNG     - HUYỆN ĐOÀN BÌNH TÂN TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG     - HUYỆN ĐOÀN BÌNH TÂN TỔ CHỨC HỘI THI "TUỔI TRẺ BÌNH TÂN VỚI CỘNG ĐỒNG ASEAN"     - ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Xà THÀNH LỢI LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2017 - 2022     - Bình Tân tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương" năm 2016     - HUYỆN ĐOÀN BÌNH TÂN TỔ CHỨC HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP     - BÌNH TÂN TỔ CHỨC LIÊN HOAN TUYÊN TRUYỀN CA KHÚC CÁCH MẠNG "TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI"     - HUYỆN ĐOÀN BÌNH TÂN - CHÀO MỪNG 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BẰNG NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC     - Đoàn viên, Hội viên và thanh niên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Tân lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 -2020)     - Huyện Đoàn Bình Tân tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2015     - Tập thể và cá nhân được điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015     - Thông báo giám sát 06 tháng đầu năm 2015     - Báo cáo giữa nhiệm kỳ     - chương trình công tác đoàn 6 tháng cuối năm 2015     - Huyện đoàn Bình Tân trao 10 xe kéo rác cho các Đội thanh niên tình nguyện thu gom rác năm 2015     - Đoàn cơ sở Công an Bình Tân hăng hái thực hiện công trình thanh niên năm 2015     - Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn     - Qui chế làm việc của BCH Huyện đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017     - Huyện đoàn Bình Tân phát động tết trồng cây nhớ Bác năm 2015     - Các cá nhân tiêu biểu của đơn vị Bình Tân đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2015     - Cảm nhận của bạn Nguyễn Thị Hương Lan - Phó Bí thư Đoàn xã Tân An Thạnh     - Tuổi trẻ Bình Tân học tập và làm theo lời Bác "Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"     - Tuổi trẻ Bình Tân tích cực hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2015     - Huyện đoàn Bình Tân tập trung tuyên truyền Nghị quyết của Huyện ủy Bình Tân năm 2015     - Tuân theo Hiến pháp và pháp luật là góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân    

Trang nhất » Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chuyên đề 1: KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Chuyên đề 1: KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ...

Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (tháng 2-1951) đến nay, Đảng ta luôn luôn khẳng định vai trò, ý nghĩa, tác dụng của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách... Hồ...

Chuyên đề 2: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, GIẢI PHÓNG GIAI CẤP, GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI

Chuyên đề 2: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, GIẢI...

Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước, sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong lịch sử hànng ngàn năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã nhiều lần phải đương đầu với kẻ thù...

Chuyên đề 3: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI

Chuyên đề 3: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN...

I. Quá trình hình thành tư tưởng yêu nước, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh. 1. Vượt qua tư tưởng yêu nước, độc lập dân tộc theo lập trường phong kiến, tư sản.

Chuyên đề 4: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ SỨC MẠNH CỦA NHÂN DÂN, CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Chuyên đề 4: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ SỨC MẠNH CỦA NHÂN DÂN,...

I. Cơ sở của tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc. 1. Quan niệm của Hồ Chí minh về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc.

Chuyên để 5: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN, XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC THẬT SỰ CỦA DÂN, DO DÂN,VÌ DÂN

Chuyên để 5: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân có liên quan đến phạm trù dân chủ. Dân chủ là một phạm trù...

Chuyên đề 6: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

Chuyên đề 6: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, XÂY...

Sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trong  một thời kỳ lịch sử mà cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc đang phát triển mạnh mẽ, rộng khắp.

Chuyên đề 7: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA, KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO  ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT, TINH THẦN CỦA NHÂN DÂN

Chuyên đề 7: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN...

Từ lúc ra đi tìm đường cứu nước để giải phóng đồng bào, Hồ Chí Minh đã nghĩ đến một xã hội mới, một cuộc sống mới ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Muốn có cuộc sống mới đó, trước...

Chuyên đề 8: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ

Chuyên đề 8: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, CẦN,...

Năm 1927, Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm Đường Kách mệnh. Đây là cuốn sách bồi dưỡng lớp cán bộ đầu tiên của cách mạng Việt Nam đi theo học thuyết Mác – Lênin và cũng là cuốn...

Chuyên đề 9: TƯ TUỞNG HỒ CHÍ MINH VỂ CHĂM LO, BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU

Chuyên đề 9: TƯ TUỞNG HỒ CHÍ MINH VỂ CHĂM LO, BỒI DƯỠNG THẾ HỆ...

I/ Cơ sở của tư tưởng Hồ Chí Minh vềchăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau: 1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về thế hệ trẻ với cách mạng và sự phát triển của dân tộc.

Chuyên đề 10: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VỪA LÀ NGƯỜI LÃNH  ĐẠO, VỪA LÀ NGƯỜI ĐẦY TỚ TRUNG THÀNH CỦA NHÂN DÂN

Chuyên đề 10: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG...

Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Hồ Chí Minh đã để lại những luận điểm rất quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn...

Thanh Niên Tình Nguyện

Video

Thư viện ảnh